Posts Tagged ‘ORD & HANDLING as’

ORD & HANDLING as ny samarbeidspartner

15/01/2010

Team Gaustad og ORD & HANDLING as har inngått en spennende samarbeidsavtale for 2010. ORD & HANDLING as er ledet av Oddvar Hemsøe og driver med  medie- og kommunikasjonsrådgiving.

Formålet med avtalen er å tilby inspirerende foredrag til næringsliv, organisasjoner og foreninger. «Avtalen gir meg spennende utfordringer, jobberfaring og noe annet enn bare trening å fokusere på i hverdagen,» sier John Anders. «I tillegg gir avtalen meg et viktig økonomisk bidrag gjennom noen kritiske vintermåneder.»

Oddvar Hemsøe kommenterer avtaleinngåelsen: «Akkurat nå har John Anders et annet fokus, og det skal han også ha. Men når sesongen er over har vi planer om å tilby foredrag  til bedrifter. Det kan være ledergrupper, avdelinger eller enkeltpersoner. Utøvere som John Anders er utrolig gode på systematikk. De vet hva de har gjort, og hvilke resultater det ga. John Anders tør å ha høye målsetninger, han sier det- og han gjør det. Ord og handling i praksis!»

Ved spørsmål om konseptet og for bestilling, ta kontakt med Oddvar Hemsøe, 95 88 24 55 – oh@ordoghandling.no

Reklamer